,

verkiezingsdebat Haarlem-Oost

Vijf wijkraden in Haarlem-Oost hebben op 28 februari in het Broederhuis een verkiezingsdebat georganiseerd. Kandidaten voor de gemeenteraad werden aan de tand gevoeld over hun opvattingen over ons stadsdeel. De twaalf partijen die deelnemen aan de verkiezingen op 21 maart waren allemaal vertegenwoordigd; velen met hun lijsttrekker, de andere met prominente kandidaten. Zo’n 65 buurtbewoners zorgden voor een volle bak. Presentator Richard Stekelenburg legde de kandidaten een reeks vragen voor, die vooraf in de buurten waren geïnventariseerd, en door de organisatie in een aantal thema’s gegroepeerd.

Het eerste deel van het debat ging over het onderwerp dat hét thema van deze verkiezingen lijkt te gaan worden: wonen. En dus ook bouwen, want dat is de enige manier om de enorme druk op de Haarlemse woningmarkt te verlichten. Maar hoeveel er gebouwd moet worden, en waar, en voor wie, daarover vielen nog wel noten te kraken. Sommige partijen (D66, CDA, Hart voor Haarlem, GroenLinks bijvoorbeeld) stellen zich terughoudend op, om de Haarlemse maat te bewaken en het groen te sparen. Zij komen tot zo’n 7500 tot 10000 extra woningen tot 2025. Andere partijen (met name VVD, PvdA, Jouw Haarlem) willen doorpakken naar zo’n 15000 woningen of meer, en schuwen daarbij het wonen in de Waarderpolder of – in het geval van Jouw Haarlem – in de groene zoom niet. Ook was er nogal wat discussie over de vraag of er vooral gebouwd moet worden in het sociale segment voor de woningzoekenden met een laag inkomen, of juist in het midden- en duurdere segment in de hoop dat er via doorstroming bestaande sociale woningen vrijkomen. Thema’s en vragen waar elke partij een eigen antwoord op heeft.

In het tweede deel lag het accent op de vraag of de burgers in onze buurten, en de wijkraden, zich voldoende gehoord voelen door de gemeente. Het antwoord uit de zaal was eensluidend: nee. De kandidaten gaven veelal toe dat zij onvoldoende kans zien om wijkraden te bezoeken of op een andere manier de wijken in te trekken. Trots Haarlem heeft er wel een beetje haar handelsmerk van gemaakt, en anderen doen hun best, maar lopen vaak tegen tijdgebrek aan. Die constatering riep heftige reacties op, onder meer van Marion van der Vegt, initiatiefnemer van Rebup. Zij wees de kandidaten erop dat zij, en vele andere burgers met haar, vaak op vrijwillige basis bijna dag en nacht in touw zijn voor de buurten. En dan ook nog vaak voor zaken die door de gemeente niet goed geregeld worden, zoals het ondermaatse jongerenwerk. Ze wees ook op de grote tegenstellingen in de Slachthuisbuurt tussen kinderen en jongeren die volop kansen hebben, en hun leeftijdgenoten die op of onder de armoedegrens leven en overal buiten lijken te vallen. De kandidaten moesten erkennen dat zij niet goed op de hoogte waren van de ernst van deze problematiek. Een mooi (of eigenlijk: lelijk) bewijs dat er naast alle tweedelingen in de stad minstens nog een grote kloof bestaat: die tussen de politiek en bestuur op de Grote Markt, en de mensen met hun voeten in de klei in de buurten.

 

Het derde en laatste deel van het debat ging vooral over leefbaarheid, veiligheid en onderhoud in onze wijken. Geconstateerd werd dat er dringend behoefte is aan meer handhavers en toezichthouders in de buurten. Zowel preventief (als je een toezichthouder ziet, laat je het wel uit je hoofd rotzooi te trappen) als signalerend en bestraffend. Ook de snelheid waarmee de gemeente reageert op meldingen over vuile, defecte of onveilige toestanden moet veel beter. Al verschilden de meningen dan weer over de vraag of daarvoor het onderhoud en beheer weer gewoon in handen van de gemeente moet komen, of juist de concurrentie tussen marktpartijen versterkt moet worden.

 

Al met al was het een levendig en informatief debat, waarin overeenkomsten, verschillen en nuances tussen de partijen doorklonken. In het kader van dit stukje is het onmogelijk een volledig overzicht te geven, en een stemadvies krijgt u natuurlijk al helemaal niet van ons. Wie goed voorbereid in het stemhokje wil staan, kan de verkiezingsprogramma’s raadplegen, de vele verkiezingsbijeenkomsten bezoeken die nog zullen volgen, of de Haarlemse stemwijzer invullen: http://haarlem.mijnstem.nl.

door onze correspondent Iskander Serail