, ,

TIJDELIJK GEBRUIK TERREIN FIETSZNFABRIEK (KENAU KAVEL)

WAT

We willen het terrein tijdelijk inrichten met groenvoorzieningen en fietsparkeerplaatsen en een ontmoetingsplek realiseren voor alle leeftijden.

WAAROM

Na de sloop van de Fietsznfabriek is er een grote kale vlakte ontstaan. Hier zullen pas over ca 2 jaar woningen gebouwd gaan worden.

Het lege terrein biedt nu een troosteloze aanblik, als we het in de komende 2 jaar in gebruik nemen knapt het daar enorm van op. En de wijkbewoners krijgen ruimte om elkaar te ontmoeten, samen activiteiten te ondernemen, te spelen.

VOOR WIE

Bedoeld voor wijkbewoners van alle leeftijden.

HELP MEE

We willen graag hulp bij het vinden van materialen en budget.
Omdat het tijdelijk is willen we het inrichten met objecten die weer makkelijk verplaatsbaar zijn en dan ergens anders gebruikt kunnen worden. Denk daarbij aan:
Een fietsenstalling (liefst overdekt)
picknicktafels
tafeltennistafels
bakken om kruiden te kweken

Een opslaghok (schaftkeet?) om gereedschappen en spelmaterialen op te slaan en koffie te schenken tijdens de werkmiddagen.

Ga naar de link op initiatieven.nl en steun de actie

https://haarlemlink.nl/initiatief/tijdelijk-gebruik-terrein-fietsznfabriek

Initiatiefnemer
Heleen Nederlof  groen@wijkraadsmd.nl
Organisatie
Wijkraad Scheepmakerswijk werkgroep GROEN
 
Non-profit organisatie
 


CATEGORIE
ONTMOETEN ACTIVITEITEN
GROEN DUURZAAM
KUNST CULTUUR