,

Tegelwippen

Haarlem, 2 maart 2023 – Voor het derde opeenvolgende
jaar vindt in Haarlem een Tegelwipactiedag plaats. Op
zaterdag 15 april 2023 kunnen inwoners van Haarlem op
diverse plaatsen in de stad tegels en zand omruilen voor
planten. Alle tegels die op deze dag worden ingeleverd
tellen mee voor gemeente Haarlem in het NK Tegelwippen.
Voor onze wijk Inleverpunt: hoek Koralensteeg/Houtmarkt.