,

Herdenking Haarlem Oost

Na de herdenkingsbijeenkomst in het Atrium van het Reinaldahuis volgde de stille tocht naar het monument in het Reinaldapark met aansluitend de plechtigheid en kranslegging o.a. door de gezamenlijke wijkraden oost.

Herdacht werden; Koopvaardijpersoneel, militairen in dienst van het Nederlands Koninkrijk 1940-1945 en burgerslachtoffers.

Het monument

Vorm en materiaal
Het oorlogsmonument in Haarlem is een grote stenen formatie met daarop drie plaquettes. Op twee van deze drie plaquettes bevinden zich de namen van 136 inwoners van de gemeente die door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen.

Symboliek
‘Het oorlogsmonument in het Reinaldapark is gezocht in de natuur, niet gecreëerd door een beeldend kunstenaar’.

Wijziging
De lijst met namen bleek niet compleet: op 4 mei 1995 is een lijst met 24 namen toegevoegd.

Beschadiging
In juli 2011 werd het monument beklad. De vorige opknapbeurt is betaald door het Haarlemse 4 en 5 mei Comité.

De geschiedenis

Het oorlogsmonument in Haarlem is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen om het leven kwamen. Onder hen 105 militairen en koopvaarders.

In de meidagen van 1940 sneuvelden 48 militairen uit Haarlem bij de verdediging van Nederland tegen de bezetter aan de Grebbelinie en elders. In de daarop volgende jaren gaven nog eens 88 Haarlemmers hun leven, in militaire dienst of bij de koopvaardij. De koopvaardij speelde in oorlogstijd een cruciale rol bij transport en bevoorrading. In opdracht van de Nederlandse regering in Londen namen zo’n 640 zeeschepen en ruim 200 kustvaarders deel. Er gingen 387 schepen verloren.

Oprichting
De oprichting van het gedenkteken was een initiatief van de burgerij.

Onthulling
Het monument is onthuld op 26 maart 1989.

Locatie
Het monument bevindt zich in het Burg. Reinaldapark, op een eilandje in de Fuikvaart te Haarlem.

Dit monument is geadopteerd door: Brede School Parkrijk

Bron
De brochure: Houdt de toorts van het verzet brandend van de Bond Oud-Illegale Werkers (BOIW).