, ,

Geen jaarvergadering WRSMD

Gezien de huidige ontwikkelingen rond het Coronavirus is de jaarvergadering afgelast. We nemen het zekere voor het onzekere, immers er komen ook oudere wijkbewoners op af, de kwetsbare groep. Het is niet te verwachten dat het virus 14 april is overgewaaid.

Vanwege de officiële status van een jaarvergadering wat betreft oude/nieuwe leden vermelden we nu digitaal de lijst van leden en kandidaten die herkiesbaar zijn;

Albert Diederik, Adrie Dekker, Frans Steffens, Nanda Terol, Willy Stoelinga. Susanne Schultz wordt wijkraadslid en is voorgesteld als penningmeester. Nieuw: Heleen Nederlof (werkgroep groen) Ondersteunende leden: Joke Piek en Robert van Vliet. Nieuwe ondersteunende leden: Astrid Klein.

Johan Konneman John van Putten stellen zich niet herkiesbaar i.v.m. verhuizing.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hieronder artikel 10 ter verduidelijking:

Jaarlijks belegt de wijkraad een openbare jaarvergadering. De wijkraad doet daar aan de inwoners verslag van zijn activiteiten en van het financieel beheer. Vervolgens bespreekt de wijkraad met de inwoners de werkwijze, activiteiten, begroting en samenstelling van de wijkraad in het komende jaar. Over werkwijze, activiteiten en begroting houdt de wijkraad een meningspeiling onder de aanwezige bewoners van 18 jaar of ouder (artikel 10.c) en over de samenstelling van de wijkraad in het komende jaar (artikel 10.d) wordt een (schriftelijke) stemming onder de aanwezige bewoners van 18 jaar of oudergehouden.

  1. Nieuwe kandidaten voor het wijkraadlidmaatschap kunnen (met inachtneming van artikel 5 en 6.a) tot de aanvang van de jaarvergadering worden aangemeld bij de voorzitter.
  2. De jaarvergadering wordt minstens 3 weken vooraf bekend gemaakt via een bulletin als bedoeld in artikel 9, met verwijzing naar artikel 10a.
  3. Tenminste 80% van de aanwezige inwoners van 18 jaar of ouder moet blijkens het resultaat van de meningspeiling instemmen met werkwijze en activiteiten van de wijkraad.
  4. Over de samenstelling van de wijkraad stemmen de aanwezige bewoners van 18 jaar of ouder schriftelijk.
    Wijkraadsleden worden gekozen bij meerderheid van stemmen.
  5. Het verslag van de jaarvergadering en het resultaat van de meningspeiling plus de stemming maakt de wijkraad bekend via het bulletin als bedoeld in artikel 9 met afschrift aan burgemeester en wethouders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.