Debatavond Haarlem-Oost 28 februari

Debatavond Haarlem-Oost in het Broederhuis 28 februari

Haarlemse politieke partijen gaan in op vragen die leven bij de inwoners van Haarlem-Oost
Beste medebewoner van Haarlem-Oost,
Op woensdag 21 maart vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. De gezamenlijke wijkraden van ons stadsdeel willen u graag de mogelijkheid bieden om te weten te komen wat de verschillende politieke partijen in hun verkiezingsprogramma hebben staan en wat ze vinden van úw vragen. Natuurlijk ligt het accent op Haarlem-Oost. Wij zullen wat stellingen formuleren en u kunt uw vragen kwijt. Eindelijk kan men uit de mond van de burger horen wat er werkelijk leeft in de wijken en wat ú belangrijk vindt om te realiseren.

​Wij verzoeken u vriendelijk om tevoren in te schrijven voor het debat, zodat we weten op hoeveel bezoekers we kunnen rekenen. Het enige dat we willen weten is uw naam en natuurlijk uw vraag / vragen.

 

We stellen dan ook voor dat u uw vraag of vragen schriftelijk bij ons inlevert, zodat we de deelnemers aan het debat per thema kunnen vragen naar hun opvattingen. Er zal een gespreksleider zijn die de avond in goede banen zal leiden en die er voor zal zorgen dat de bij u levende onderwerpen of bedreigingen op de juiste wijze beantwoord worden.
Per politieke partij zal er één deelnemer aan het debat deelnemen.

Uw vragen kunt u per e-mail stellen aan het volgende adres: secretariaat@wijkraadab.nl of natuurlijk rechtstreeks aan uw eigen wijkraad. Vanzelfsprekend kunt u ook een briefje afgeven bij het Broederhuis (Nagtzaamplein 67, 2032 TC Haarlem) ter attentie van Secretariaat wijkraad Amsterdamse Buurten of het opsturen naar hetzelfde adres. Tenslotte kunt ook bellen met Irene Helmond, telefoon 06 18 207 334.
Graag ontvangen wij uw vragen en uw eventuele inschrijving vóór 20 februari en uzelf natuurlijk op 28 februari in het Broederhuis. We zien uit naar een leerzame en gezellige debatavond!

Met vriendelijke groet, namens de wijkraden Amsterdamse Buurten, Parkwijk-Zuiderpolder, Scheepmakersdijk, Slachthuisbuurt en Sportheldenbuurt,