buurtbijeenkomst 2017 succes

John van Putten, Vincent Bijleveld en Jeroen van Spijk

Op vrijdag15 december om 20.00uur organiseerde de wijkraad samen met de gemeente een Winterbijeenkomst!
Deze Winterbijeenkomst was bedoeld als buurtbrainstorm voor de bewoners van onze wijk.
Wethouder Jeroen van Spijk opende de avond! Hij heeft het project buurtagende al een tijdje geleden bij ons aangekaart.
Nu is het dan zo ver om dit in vereenvoudigde vorm op te starten.
De Gemeente Haarlem heeft een budget beschikbaar gesteld om aan de slag te gaan met de ‘pilot buurtproject’, een project waar de buurt echt behoefte aan heeft.
Alle aanwezigen bij de Winterbijeenkomst mochten hun ideeën voor de invulling van een project op een briefje schrijven en aan de muur plakken. Vervolgens werd er gestemd op de ideeën aan de muur.
Met het idee wat de meeste stemmen vergaarde gaan we gezamenlijk aan de slag om het tot uitvoer te brengen.
Het heet een ‘pilot’ omdat, bij een succesvolle samenwerking, de gemeente en wijkraad dit graag vaker willen organiseren, om op deze wijze de bewoners van de Scheepmakerswijk meer te betrekken bij plannen voor hun buurt.

De bewoners kwamen met een overstelpend aantal uiteenlopende ideeën, de complete lijst wordt nog gepubliceerd.

Maar de winnaar werd met 72,5% van de stemmen verkozen! Het blijkt dat er veel behoefte bestaat aan een z.g. ‘huiskamer ontmoetingsplaats of buurthuis. Dit was ook al het geval vorig jaar bij een bijeenkomst voor ‘ouderen’ waar deze behoefte elkaar te kunnen ontmoeten in een veilige fijne omgeving ook leeft. De tweede plaats wordt ingenomen door; ‘verlichting op de Scheepmakersdijk, Korte Dijk en Houtmarkt,’ immers op de dijk is er meer dan de helft van de straat zelfs geen openbare verlichting aanwezig. De keuze is voor de ‘klassieke’ lantaarn zoals rond de molen de Adriaan ook geplaatst zijn.

We blijven in lichtsferen, op drie staat feestverlichting van een degelijke kwaliteit voor de Spaaroog- en Damaststraat, de huidige is kwetsbaar.

Hoe nu verder? Degene die het buurthuis zien zitten komen binnenkort bij elkaar om de mogelijkheden in de buurt te onderzoeken, zowel in de bestaande bebouwing als in de nog te realiseren nieuwbouw.

Mieneke Zijlmans en Albert Diederik selecteren de winnaar