Burennetwerk Haarlem

coördinator gezocht in de Waarder- en Veerpolder!

Een buurvrouw op leeftijd krijgt haar administratie niet meer op orde, een dementerende heer dwaalt door de buurt, een buurvrouw breekt haar arm en kan haar kinderen niet meer naar school brengen. Hoe fijn is het dan dat je een beroep kunt doen op je buren. Als dit soort hulp niet vanzelfsprekend is in jouw wijk is het tijd voor Burenhulp.

Het netwerk bestaat uit een contactpersoon in elke straat. Deze contactpersoon weet wie de kwetsbare bewoners zijn (jong en oud) en weet wie er als actieve buurtbewoner iets wil betekenen voor de straat.Hij of zij weet wie er een auto heeft en iemand naar het ziekenhuis kan brengen, of weet wie er goed is in het opruimen van stapels post. De coördinator is aanspreekpunt voor deze contactpersonen. Het laagdrempelige project Burenhulp Haarlem is inmiddels actief in 14 wijken.

Als coördinator organiseer je de bijeenkomsten met contactpersonen, waar tips en signalen uitgewisseld worden. Ook zorg je voor nieuwsberichten voor op www.burenhulphaarlem.nlen de nieuwsbrief en heb je af en toe contact met de wijkraad. Ook kun je denken aan het organiseren van leuke activiteiten zoals burendag, of zomaar een gezellige koffieochtend.

Gemiddeld kost het je maximaal 2 uur per week. Als coördinator krijg je een onkostenvergoeding. Je kunt ook meedoen aan allerlei interessante bijeenkomsten en workshops.

Burenhulp werkt samen met alle andere andere initiatieven zoals Netwerk Kwetsbare Ouderen, BUUV, Buurtblik of Buurbloemetje.

Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met Karin Wissenburg via karinwissenburg@burenhulphaarlem.nl