,

Voorlopig ontwerp Amsterdamsevaart

Inspraak procedure Amsterdamse vaart

 

Voorlopig ontwerp Amsterdamsevaart in inspraak t/m 10 okt.

Gemeente Haarlem wil de Amsterdamsevaart veranderen van verkeersader naar woonstraat. Van maandag 29 augustus tot maandag 10 oktober ligt het voorlopig ontwerp (VO) van de Amsterdamsevaart ter inzage.

Het VO is digitaal in te zien via de projectpagina Amsterdamsevaart. Of in de publiekshal aan Zijlvest 39. De openingstijden zijn maandag – vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond tot 20.00 uur.

Tijdens de inspraakperiode kunnen omwonenden en andere belanghebbenden hun reactie op het ontwerp (zienswijze) indienen via oost@haarlem.nl onder vermelding van Inspraakreactie VO Amsterdamsevaart. Of per brief naar Gemeente Haarlem, afdeling GOB, Postbus 511 2003 PB Haarlem, t.a.v. E.H.M Hemmelder, met als onderwerp Inspraakreactie VO Amsterdamsevaart.

 

Inloopavond VO op 22 september

Op donderdag 22 september vindt een inloopavond plaats over de herinrichting van de Amsterdamsevaart. Tussen 19.00 tot 21.00 uur kunnen omwonenden en andere belanghebbenden in het Broederhuis, Nagtzaamplein 67 binnenlopen om vragen over het VO te stellen.