Kansen in Oost

 

Aan de Oostkant aan het Spaarne liggen kansen!

Donderdag 29 sept lezingen over dit onderwerp de Sociëteit Vereniging aan de Zijlweg. Thema-avond SO Vastgoed

 

Haarlems Dagblad lezing vastgoed.

dinsdag 26 sept. Haarlems Dagblad.

 

Thema-avond SO Vastgoed, 29 september 2016

Vier visies op de ontwikkeling van Haarlem Oost

Haarlem heeft beperkt grondgebied, een aanhoudende vraag om meer woningbouw én de behoefte de toch al zo beperkte werkgelegenheid niet verder te ondermijnen. Het antwoord is te vinden in Haarlem-Oost: van Schalkwijk tot de Slachthuisbuurt, van de Amsterdamse buurt tot en met de Waarderpolder. De kansen liggen als het ware voor het oprapen. Dat vraagt visie en het vraagt ook moed! Op donderdag 29 september worden bij Sociëteit Vereeniging de ontwikkelingen vanuit vier invalshoeken belicht.

Sociëteit Vereeniging ontvangt Max van Aerschot (stadsbouwmeester), Erik de Graaf (docent-onderzoeker Hogeschool Amsterdam), Albert Diederik (voorzitter wijkraad Scheepmakersdijk) en Thijs Asselbergs (initiator Atelier Oostwaarts en bestuurslid Stichting Panopticon). Zij geven hun visie op de opgaven in Haarlem Oost en gaan met elkaar en de zaal in gesprek.

Max van Aerschot schetst de ontwikkeling van Haarlem-Oost, mede in relatie tot de visie Haarlem 2040. Er wordt in de stad over veel ontwikkelingen gesproken, zoals de herontwikkeling van de koepelgevangenis, aanpassingen van diverse wegen, een multimodaal knooppunt bij het Kegge viaduct, extra bruggen over het Spaarne en het realiseren van stadsranden met respect voor de groene zones.

Wijkraad Scheepmakersdijk afficheert zich als de kleinste wijk van Haarlem maar wel een ambitieuze!  Het is een wijk waar in relatie tot Haarlem oostwaarts veel gebeurt. Albert Diederik schetst ontwikkelingen, de wensen van de wijk voor woningbouw en parkeren, ideeën over parkeren op te slopen bebouwing uit de jaren ’80, bij Nedtrain of onder de weer uit te graven Papentorenvest. En natuurlijk over ‘de koepel’ die in de wijk ligt: er moet verbinding ontstaan, zodat het nu gesloten bolwerk onderdeel wordt van de stad.

Volgens Erik de Graaf is de grote opgave voor Haarlem niet het bijbouwen van woningen, maar vooral de sterk achterblijvende economische kracht van de stad. Zolang er geen vraag is naar meer (woon)werklocaties, musea, podia, winkels en horeca, levert een oostwaartse ontwikkeling geen levend stadsdeel op. Erik vertelt wat er in zijn visie wel werkt.

Thijs Asselbergs geeft een toelichting op de ideeën van de stichting Panopticon op de ontwikkeling van de koepel. Daarbij legt hij een relatie met de ontwikkeling van Haarlem Oost. Zijn wens: vastgoedpartijen  mobiliseren rond de complexe opgaven die er in Haarlem Oost liggen, elkaar versterken en de kansen voor de metropoolregio benutten.

De avond staat onder leiding van conceptontwikkelaar en procesbegeleider Jacqueline van de Sande, namens de vastgoedtafel van Sociëteit de Vereeniging.