,

Stadsentree Oost drie dagen op slot

Drie dagen lang is deze week de Amsterdamsevaart tussen de Prins Bernardlaan en de Amsterdamse Poort in beide richtingen afgesloten. Vandaag is – evenals maandag al deels het geval was – ook de Gedempte Oostersingelgracht dicht voor alle verkeer. Daarmee zit tot woensdagavond een groot slot op een van de belangrijkste toe- en uitvalswegen van de stad.

De tijdelijke afsluiting heeft te maken met de grootschalige werkzaamheden aan de Amsterdamsevaart. In deze fase worden onder meer de kruispunten en de markeringen op de Gedempte Oostersingelgracht aangepakt. Ook wordt er aan de deklagen op de Amsterdamsevaart gewerkt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Ooms.

De Amsterdamsevaart zal uiteindelijk bestaan uit één rijbaan stadinwaarts en één de stad uit. Die rijbanen komen te liggen op de oude noordelijke weghelft (aan de kant van de NS-werkplaats en het spoor). De oude zuidelijke rijbanen (aan de huizenkant) zullen worden omgebouwd tot een woonstraat voor de buurt. Die kant moet vooral een groen karakter krijgen.Zoeken

Hoewel de verkeersdruk in en om de stad deze zomerweken niet te vergelijken is met wat de rest van het jaar gangbaar is, noopt de huidige situatie het overgebleven verkeer wel tot even zoeken. Dat is vooral te merken in de Amsterdamse Buurt. Winkelstraat de Amsterdamstraat is op doordeweekse dagen een gebruikelijke sluiproute tijdens de avondspits, maar staat deze maandag ook rond het middaguur een paar keer compleet vast.

Het zoeken naar alternatieve routes verloopt niet altijd even geslaagd. Op de ventweg langs de Amsterdamsevaart mag het verkeer standaard alleen van west naar oost rijden. Omdat het kruispunt met de Oostersingelgracht is afgesloten, is die weg nu formeel onbereikbaar tot aan de Poortstraat. Tot schrik van een paar fietsers scheurt er echter even voor drie uur maandagmiddag ineens een kleine personenauto met grote snelheid van oost naar west. Achter het stuur zit een geërgerd kijkende man met een mobieltje aan zijn oor.

Papentorenvest

Eerder op dag werd ook al de ventweg langs de Papentorenvest in de verkeerde richting meermalen ’misbruikt’, zij het in de meeste gevallen tevergeefs: het merendeel van de auto’s daalt vlak voor de Catharijnebrug de vest weer af om vervolgens onherroepelijk opnieuw dood te lopen bij de Oostvest. Later op de dag is het gebruik van de ventweg in de verkeerde richting bemoeilijkt door een extra wegafzetting. ,,Het is in de hele buurt momenteel gewoon een enorm zootje’’, vat een bewoonster de situatie bondig samen ,,Maar het is maar voor een paar dagen. Dus ach..’’

foto: AD

De volledige operatie is naar verwachting in oktober klaar. Een impressie van hoe het er uit gaat zien, is te bekijken op een animatievideo via YouTube onder de titel ’ontwerp Amsterdamsevaart’.

 Richard Stekelenburg Haarlems Dagblad