,

Waanzin idee parkeren in Fietszenfabriek

Als reactie op het krantenartikel van afgelopen week een reactie hierop de dew werkgroep verkeer van de wijkraad