referendum 19 parkeermaatregelen

Een drietal video’s die betrekking hebben op het “referendum 19 parkeermaatregelen”, zijn hier te bekijken. Aan het woord komen Jan van der Zanden en Hugo van der Wees.

De video’s geven inhoudelijke informatie over parkeren. De video’s steunen de 19 maatregelen en geven kritiek op het instellen van een referendum.

De samensteller van deze video’s is voorstander van de 19 parkeermaatregelen en heeft deze gemaakt op persoonlijke titel (dus niet vanuit de politieke partij waarbij hij betrokken is.)

 

Video 1 – ParkeerReferendum Kritisch besproken – 5.49 minuten

In deze video becommentarieert/weerlegt dhr. Jan van der Zanden (die samen met 29 wijkraden alternatieve parkeervoorstellen indiende als inspraak) de drie belangrijkste kritiekpunten die de indieners van het referendumverzoek en de VVD op de 19 parkeermaatregelen hebben. ( 1 miljoen + fiscaliseren in C-wijken+ bezoek beperking).  Van der Zanden geeft het advies om vóór de 19 maatregelen te stemmen.

 

https://youtu.be/f3KeAKaiodc

 

Video 2 – Parkeren in de binnenstad – 5.22 minuten

In deze video vertelt Hugo van der Wees namens de drie CentrumWijkraden wat de problemen met parkeren in de binnenstad zijn en dat er oplossingen in de 19 maatregelen zitten waardoor de CentrumWijkraden achter het besluit van de Gemeenteraad staan.

 

https://youtu.be/swGndAybUdY

 

 

video 3 – stemadvies wijkraden centrum – 3.48 minuten

Hugo van der Wees geeft het stemadvies om niet te gaan stemmen zodat het minimale opkomstpercentage van 30 procent niet gehaald wordt en vertelt dat de pogingen van de WijkradenCentrum om het referendum tegen te houden niet zijn gelukt.

 

https://youtu.be/DWS0GD-xVgw