,

Parkeren vrachtwagens

Vrachtwagen parkeerplaatsen op de Papentorenvest

De wijkraad heeft al jaren de wens om de vrachtwagen parkeerplaats aan de Papentorenvest op te heffen t.b.v. parkeren voor de bewoners/bezoekers. Op hernieuwd verzoek van de wijkraad is vanaf begin dit jaar de Gemeente bezig met de realisatie van het opheffen van de vrachtwagen parkeerplaatsen op de Pappentorenvest.

Afgelopen dinsdag 24 mei heeft de Gemeente aangegeven dat voor het eind van het jaar de parkeerplaatsen worden opgeheven en hiervoor in de plaats een blauwe parkeerzone komt voor bezoekers met een maximale parkeertijd van 2 uur.

Frans Steffens