,

Parkeren Scheepmakerskwartier fase 2b

Begin april jl. was het uitwerkingsplan Scheepmakerskwartier fase 2b (concept) beschikbaar.

Hoofdstuk 4.4 Verkeer en parkeren

Hierop is door de werkgroep verkeer/parkeren een aantal vragen gesteld:

  1. De Harmenjansweg heeft binnen de structuur een steeds belangrijker functie gekregen als langzaam verkeer verbinding tussen Drosteterrein en binnenstad. De weg is afgesloten voor doorgaand autoverkeer bij de spoorbrug. Na realisatie van de woningbouw wordt de weg door de gemeente opnieuw geprofileerd als fietsstraat” .                                                                                   Opmerking:  De weg is afgesloten moet zijn wordt afgesloten.
  2. De gehanteerde parkeernormen zijn volstrekt onduidelijk en de informatie is onvoldoende. Hoeveel woningen worden er gebouwd en in welke prijsklasse duur midden of goedkoop. Dit is bepalend voor de te hanteren parkeernormen.
  1. Op de bouwtekening staan er 10 parkeerplekken tussen fase 2a en 2b, dit is niet acceptabel m.b.t. het huidige tekort aan groen in de wijk.                           Advies: afkopen parkeerplaatsen , t.b.v. parkeergarage, b.v. Bij NedTrain.

Als antwoord op onze vragen ontvingen wij 11 mei jl. een rapport van Adviseurs Goudappel Coffeng.

Na ontvangst van het rapport zijn alle parkeerplaatsen in de straten geteld, t.w.: Oostvest, Damaststraat, Harmenjansweg, papentorenvest (zonder ventweg), (bij de Molen) Scheepmakersdijk en papentorenvest.

Onderstaande bevindingen van de werkgroep Verkeer-parkeren is besproken in de Wijkraad vergadering van 10 mei jl. en verstuurd naar de Gemeente.

  1. SMK2b, 8 tot 10 parkeerplaatsen maken in de Windstraat (tussen fase 2a en 2b) is niet acceptabel. Mede i.v.m. het grote tekort aan groen in het nieuwbouwplan en de SMDwijk                                                                                           Advies: Deze parkeerplaatsen afkopen t.b.v. parkeergarage NedTrain
  2. Er zijn geen 6 parkeerplaatsen minder dan het parkeerbalans van 2011, maar 19 minder.                                                                                                           -14 parkeerplaatsen voor de koepel ( -8 voetbalkooi en -6 voor de keerlus), beide een blijvende situatie.                                                                                     -1 parkeerplaats aan de Harmenjansweg t.b.v. 2 vuil containers                         -4 parkeerplaatsen bij het plan SMK2b ( -2 in-uitrit windstraat en -2 parkeergarage)                                                                                         Advies: Deze parkeerplaatsen afkopen t.b.v. parkeergarage NedTrain
  3. Er zijn geen 22 parkeerplaatsen bij gekomen maar slechts 3. Als we de Windstraat meetellen nog steeds maar +8= totaal 11 parkeerplaatsen erbij.                         Advies: Deze parkeerplaatsen afkopen t.b.v. parkeergarage NedTrain
  4. Telling parkeerplaatsen en normen van de gemeente geven een tekort van 25,9 parkeerplaatsen. Dit inch. de 8 parkeerplaatsen van Windstraat (wat niet acceptabel is.), dus eigenlijk 33,9 parkeerplaatsen te kort.
  5. In dit geheel is nog niet meegenomen dat de bewoners van SMK1 parkeervignetten kunnen aanvragen en krijgen. Dit geeft een nog hogere parkeer belasting.
  6. De beschikbare betaald parkeerplaatsen op de Papentorenvest en de Oostvest, kunnen niet gebruikt worden door de bezoekers van de bewoners met een bezoeker schijf.

Dit geeft een betere en juiste weergave van de werkelijke en de huidige parkeerdruk in de Scheepmakerswijk. We vinden dit treurig!

We verwachten nog een antwoord van de Gemeente en/of Goudappel Coffeng.

Spreekt u dit aan en wilt u meedenken, meld u aan voor onze werkgroep verkeer/parkeren via het secretariaat van de wijkraad serectaris@wijkraadsmd.nl

Frans Steffens