Parkeervraagstuk SMK

Ter informatie het besluit dat het college heeft genomen inzake het parkeervraagstuk.

Het college heeft het volgende besluit genomen:

  1. Bewoners van blok 1 en blok 2b van het Scheepmakerskwartier tijdelijk de mogelijkheid te geven bezoekersvergunningen aan te vragen.
  2. De Stop & Shop zone Zijlweg te vergroten met de eerste 4 parkeerplaatsen in de Pieter Kiesstraat en eerste 4 parkeerplaatsen in de Prévinairestraat.
  3. Bovenstaande dienovereenkomstig te verwerken in het Besluit parkeerregulering.

Meer informatie kunt u vinden in het collegestuk via de volgende link

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2018/10-april/10:00/Aanpassing-besluit-Parkeerregulering-n-a-v-Scheepmakerskwartier-en-Stop-Shop-zone-Zijlweg

De regeling moet nog gepubliceerd worden en de bewoners van het Scheepmakerskwartier worden per brief geiïnformeerd.

 

2018162355 2. Bijlage_ Brief wijkraad scheepmakersdijk ‘Parkeerprobleem SMK in onze wijk’

 

2018162355 1. Aanpassing besluit Parkeerregulering n.a.v. Scheepmakerskwartier en Stop & Shop zone Zijlweg