,

Parkeeroplossingen voor Spaarnesprong onderzocht

Het blijkt dat niet eenieder het rapport kent over de mogelijke parkeeroplossingen voor Spaarnesprong. Hierbij is het te lezen.

Het gebied rondom de voormalige koepelgevangenis in Haarlem is volop in ontwikkeling. Verschillende bouwprojecten in het gebied zijn verschillend van aard, initiatiefnemer, status en ontwikkelingssnelheid. Het vergroten van het Haarlemse centrummilieu, de ‘Spaarnesprong’, is al jaren gemeentelijk beleid. Door een visie op de integrale ontwik- keling te maken, wordt de samenhang tussen de verschillende bouwprojecten versterkt. Voorliggend onderzoek is uitgevoerd om de kansen van een integrale parkeer- en verkeersoplossing voor het gebied ‘Spaarnesprong’ inzichtelijk te maken.

2017596170 5. Bijlage 4_ Ontwikkelingsvisie Spaarnesprong, Goudappel Coffeng, integrale verkeersscenario’s Spaarnesprong