,

Opheffing vrachtwagen parkeerplaatsen

De vrachtwagen parkeerplaatsen op de Papentorenvest zijn met ingang van vandaag niet meer. (6 oct. 2016)

Medewerkers van Spaarnelanden hebben vandaag de borden omgeruild.

De wijkraad had al vele jaren de wens om de vrachtwagen parkeerplaats aan de Papentorenvest op te heffen en deze t.b.v. parkeren voor de bewoners/bezoekers in te richten, gezien alle ontwikkelingen in de wijk. Vanaf begin dit jaar is de Gemeente bezig om dit te realiseren, wat niet eenvoudig was zowel verkeersdeskundigen als parkeerbeheer zijn ermee bezig geweest.

parkeren Papentorenvest