,

Nieuwe bezoekersregeling parkeren

26 januari 2018

De gemeenteraad stelde 25 januari de bezoekersregeling voor bewoners van de binnenstad (parkeerzone B) en de wijken rondom de binnenstad (parkeerzone C) vast. Mede met de nieuwe bezoekersregeling wil gemeente Haarlem de parkeerdruk in de wijken verlagen.

In parkeerzone C bestaat al een bezoekersvergunning. De planning is om de huidige bezoekersvergunning vanaf 1 mei te vervangen door de nieuwe bezoekersregeling. De huidige papieren bezoekersschijf verdwijnt dus vanaf 1 mei. De huidige papieren schijf van 2017 kan door vergunninghouders nog tot 1 mei worden gebruikt.

In parkeerzone B bestaat nog geen bezoekersvergunning of –regeling. De planning is om de bezoekersregeling vanaf 1 mei te introduceren voor bewoners van de binnenstad.

Bezoekersregeling

Met de bezoekersregeling kunnen bewoners urenbundels aanschaffen. Zo lang een bewoner genoeg uren heeft, kan bezoek parkeren. Meerdere voertuigen kunnen tegelijk worden aangemeld. Dit wordt mogelijk via een website, bij een parkeerautomaat of via de telefoon (en telefonische aanmelding via servicedesk voor Haarlemmers zonder computer of mobiel apparaat).

Mantelzorgregeling

Bewoners met een indicatie in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ–indicatie) van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een WMO-indicatie voor zorgdiensten (huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en beschermd wonen) komen in aanmerking voor een aparte mantelzorgregeling. Deze zorgt ervoor dat intensieve mantelzorg niet ten koste gaat van de uren uit de bezoekersregeling waarmee bewoners bezoek ontvangen. Ook bij deze regeling kunnen meerdere voertuigen tegelijk worden aangemeld, zodat meerdere verzorgers tegelijkertijd kunnen parkeren.

Informatie en assistentie

Bewoners in de parkeerzones worden nog uitgebreid geïnformeerd over de werking en het gebruik van de bezoekersregeling. In de eerste maanden na invoering van de bezoekersregeling kan de gemeente assistentie bieden, per telefoon of aan huis, voor het activeren en gebruik. Kijk nu al voor meer informatie over de bezoekersregeling en het moderniseren van parkeren op www.haarlem.nl/moderniserenparkeren.

Bekijk het besluit en de volledige voorgestelde bezoekersregeling in de agenda van de raad, onder agendapunt 13.