, ,

Buurtbewoners in actie tegen plannen voor tijdelijke fietsenstalling op voorplein Koepel

Voorzitter van de wijkraad, Albert Diederik, en buurtbewoner Eva Meier hebben tijdens de vergadering van de commissie ontwikkeling op 3 juni aandacht gevraagd voor de impasse waarin Panopticon en de buurt zich bevinden rondom de plannen voor een tijdelijke fietsenstalling op het voorplein van de Koepel. In december opent de Koepel en Panopticon wil voor de duur van 4 jaar een tijdelijke een tweelaagse fietsflat voor 480 fietsen realiseren op het voorplein. Al sinds de eerste plannen voor de ontwikkeling van het koepelterrein is het voorplein veelvuldig onderwerp van discussie. Een groen voorplein is wat Haarlem beloofd is, maar het voorplein dreigt (wederom) opgeofferd te worden om ruimte te bieden aan faciliteiten die eigenlijk binnen muren van het koepelterrein een plek zouden moeten krijgen. Al maanden geven buurtbewoners bij Panopticon in de verschillende overleggen aan geen fietsenstalling op het voorplein te willen, maar Panopticon houdt vast aan haar plannen. Omdat de buurt en Panopticon er samen niet uitkomen is voor de buurt de tijd gekomen om in de politiek, media en buurtoverleggen breder aandacht te vragen voor de situatie. 
 
Lees HIER de inspraakbijdrage van Eva Meier of kijk HIER (LINK: Vergadering commissie Ontwikkeling 03-06-2021 Gemeente Haarlem (notubiz.nl)) de vergadering terug. U kunt in het menu van de vergadering doorklikken naar het agendapunt ‘Inspreektijd voor belangstellenden’ om 19.30 en daar de namen van de insprekers aanklikken. 
 

Inspraakbijdrage:

Goedenavond voorzitter, leden van de commissie,

Mijn naam is Eva Meier en ik spreek als bewoner van de Harmenjansweg en namens meerdere bewoners en wijkraad, in over de Koepel. Vandaag is het 3 juni. De laatste vergadering voor het reces. De volgende is op 6 september. Drie maanden later gaat de Koepel open. Een bioscoop met 6 zalen, een HBO-opleiding, talloze werkplekken en een restaurant.  

Het Koepelterrein is nog lang niet klaar, daarmee ook de fietsenstalling voor bezoekers niet. Sinds eind vorig jaar weten wij dat Panopticon plannen heeft voor een tijdelijke fietsenstalling op het voorplein. Een plek waar wij altijd hard voor hebben gestreden. De plek waarvan u door middel van een motie met elkaar tegen het college heeft gezegd; ‘Haarlem is een groen voorplein beloofd. Zoek een oplossing voor die 20 parkeerplaatsen.’ De oplossing kwam er. Maar als een mes in de rug, kwamen nieuwe plannen. Geen 20 auto’s meer, maar 480 fietsen. Een gigantische fietsflat van twee etages zo’n 12 meter van de meest dichtbij zijnde woningen. Naar verwachting voor de duur van 4 jaar.

Direct hebben wij aangegeven dat wij dit absoluut niet willen. Maar sindsdien zijn we nog geen stap verder. De wethouder laat u weten dat de ontwikkelaar met ons in overleg is. Dat klopt, maar het leidt tot niets. We hebben Panopticon gevraagd, bijna gesmeekt, met ons te zoeken naar alternatieven, maar we vinden geen gehoor. Wat we kunnen krijgen zijn fietscoaches en groene bekleding van de fietsflat. Samen met het verwijt dat wij NIMBY-gedrag vertonen. En ook al is er met nog maar een half jaar te gaan nog geen vergunning aangevraagd, de ontwikkelaar vertelt ons dat de gemeente praktisch al met alles akkoord is.

En dan een blik vooruit. De RvS heeft onlangs voorlopig geoordeeld dat er voldoende fietsparkeerplaatsen zijn opgenomen. Tegelijkertijd horen wij van Panopticon dat zij met de handen in het haar zitten over de verwachte toestroom van fietsers. Niet alleen de komende 4 jaar, maar ook daarna. Is het niet alleszeggend dat er nu plannen liggen voor een tijdelijke stalling met 480 plekken, terwijl in de eindsituatie maar 400 plekken komen? Ons is gezegd dat extra stallingen buiten de muren van de koepel onvermijdelijk zijn. En dat de Papentorenvest en/of het voorplein hier uiterst geschikt voor zijn. Binnenmuurs, ondergronds; allemaal te duur. In de nota van de wethouder leest u datde afdwingbaarheid van afspraken om het terrein definitief in te richten conform het stedenbouwkundig plan, beperkt is. Wij maken ons dan ook geen illusie; deze tijdelijke stalling is niet zo tijdelijk.

We zijn als omwonenden allemaal voor het duurzame gebruik van de fiets en verwelkomen de bezoekers van de Koepel. Maar we hebben ook een enorme opgave om onze buurt en onze stad te vergroenen. Wij willen hier niet alleen voor Haarlem, maar ook voor omwonenden een prachtige plek. Er moet een oplossing voor komen. We zijn inmiddels ten einde raad en de tijd dringt ontzettend, want december staat zo voor de deur.