,

Alternatieve plan parkeren wijkraden

Betaald Parkeren-Haarlem
In gezamenlijk overleg zijn de wijkraden tot 13 algemeen herkende en structurele problemen gekomen t.a.v. het parkeerbeleid in Haarlem, deels overlappend met de inventarisatie van de gemeente Haarlem. Voor een uitgebreide, onderbouwde en meer genuanceerde toelichting op onze probleemanalyse, beleidsprioriteiten en parkeermaatregelen, verwijzen wij u naar ons integrale Alternatieve Plan. klik op de link.