Opwaarderen Gedempte Oostersingelgracht

(vervolg op Oostradiaal en opwaarderen Amsterdamsevaart, wijkkrant maart 2016 .)

Het opwaarderen van de Amsterdamsevaart
De aanpassing van de Oudeweg is nu gerealiseerd en de doorstroming is verbeterd. Echter naar mening van velen nog lang niet voldoende.

Na de zomervakantie/bouwvak is het de bedoeling dat men gaat starten met de opwaardering van de Amsterdamsevaart. Door de Amsterdamsevaart af te waarderen naar 2 rijbanen (1 rijbaan heen en 1 rijbaan terug), met alleen 1 extra rijbaan voor elke afslag, t.b.v. bestemming verkeer.
Hierbij wordt ook de afslag bij de Prins Bernhardlaan, Gedempte Oostersingelgracht en Papentorenvest teruggebracht naar 1 rijbaan.
Echter na onze inzichten wordt de Gedempte Oostersingelgracht te weinig afgewaardeerd.

Het opwaarderen van de Gedempte Oostersingelgracht
Hierbij kunnen spreken van een afwaardering van het doorgaande auto verkeer en het opwaarderen van de leefomgeving voor de bewoners. Dit is nog steeds een tussen fase waarbij rekening wordt gehouden met de Oostradiaal visie.

De werkgroep verkeer/parkeren vindt dat de Gedempte Oostersingelgracht (GOG) nog te veel een doorgaande functie heeft en te weinig wordt afgewaardeerd.
We hebben 2 plannen gemaakt waarbij het 2e plan afgelopen wijkraad vergadering van 10 mei jl. is voorgesteld, goedgekeurd en naar de Gemeente is gestuurd.

Aangeboden plan:
1. verkeer af te waarderen naar 1 rijbaan heen en 1 rijbaan terug, waarbij de snelheid van het verkeer wordt terug gebracht naar bestemming verkeer en geen auto baan.
2. met alleen 1 extra rijbaan voor elke afslag, t.b.v. bestemming verkeer.
3. busbaan t.b.v. Connexxion, Spaarnelanden en hulpdiensten:
– GOG richting Waarderpolder,
– afslag Oudeweg richting GOG en
– 1e 100 m GOG richting Amsterdamsevaart

Afbeelding 1 (Kruising Oudeweg – Gedempte Oostersingelgracht)20160418_Bijlage 1_GOG-Oudeweg

Afbeelding 2 (Kruising Gedempte Oostersingelgracht-Papentorenvest)
20160418_Bijlage 2_GOG-Papentorenvest

Afbeelding 3 (Kruising Gedempte Oostersingelgracht – Amsterdamsevaart – Gedempte Hensingel)
20160418_Bijlage 3_GOG-Amsterdamsevaart

Meer groen aan de westkant van de GOG (huizen kant) zou natuurlijk de voor keur hebben. Dit is nog steeds een tussen fase van de Oostradiaal visie en gezien meerkosten voor de gemeente en haar financiële situatie is dat niet waarschijnlijk en/of haalbaar. We wachten de reactie van de gemeente af.

Spreekt u dit aan en wilt u meedenken, meld u aan voor onze werkgroep verkeer/parkeren via het secretariaat van de wijkraad serectaris@wijkraadsmd.nl

Frans Steffens