,

Inspraak v.o. ontwerp Harmenjansweg

Dinsdag 4 september vond de inloopavond plaats over de herinrichting van de Harmenjansweg.

Aanwezige belangstellenden hebben reeds enkele opmerkingen geplaatst.

U kunt dat alsnog ook doen.

Tot 12 september is het mogelijk om een reactie op het plan in te dienen.

Hierbij de link naar het plan:

2017272022-3.-Bijlage-2-VO-boek-Harmenjansweg-Windasstraat-fase-2-Kelderwindkade

Inspraak
U kunt reageren op het voorlopig ontwerp en uw reactie kenbaar maken via de

website www.haarlem.nl/Harmenjansweg.

Per email Projecten@haarlem.nl o.v.v. zienswijze herinrichting Harmenjansweg en

per brief via gemeente Haarlem, Postbus 11,2003 PB Haarlem

t.a.v. GOB/S. Cornelius/zienswijze herinrichting Harmenjansweg

 

Ook als u het met het ontwerp eens bent, horen wij dat graag.

De inspraaktermijn start op 26 juli 2017 en eindigt 12 september 2017.

 

Voorlopig ontwerp ter inzage
Het voorlopig ontwerp is te bekijken www.haarlem.nl/Harmenjansweg.
Windasstraat en Kelderwindkade herinrichting. Het ligt ook ter inzage in de
publiekshal aan de Zijlvest 39. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur. Tot 11.00 uur kunt u zonder
afspraak langskomen. Na 11.00 uur kunt u het VO inzien op afspraak.
U kunt eenvoudig een afspraak maken door te bellen naar 14023