herinrichting van de Harmenjansweg

HJW
Harmenjansweg

 link nieuwsbrief:   harmenjanswegopdeschop2022

 De werkzaamheden voor de herinrichting van de Harmenjansweg zijn inmiddels gestart.

Nadat de aannemer het hoofdriool heeft verbeterd door middel van het relinen, starten zij in februari
met de herinrichting van de straat in verschillende fases.
In fase 1 (Kruising Spaarnoogstraat/Harmenjansweg) en fase 2 (Kruising
Windasstraat/Harmenjansweg) worden het straatmeubilair (zoals lantaarnpalen en bankjes),

het huidige asfalt en de bestrating verwijderd. Woningen blijven bereikbaar door middel van
loopschotten. Hierna wordt gestart met de aanleg van het nieuwe riool.
Om de parkeergarage overdag bereikbaar te houden, voert de aannemer de werkzaamheden
met de meeste impact in de nacht uit.
Dit is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. De precieze data komen in de Dura
Vermeer Bouwapp te staan.
In fase 3 werkt de aannemer aan de kruising met de Damasstraat/Harmenjansweg. Hier gaan
zij eerst het huidige asfalt verwijderen en rijplaten plaatsen om de Damasstraat bereikbaar te
houden. Vervolgens wordt aan de riolering gewerkt. Deze werkzaamheden vinden overdag
plaats.
Omleidingen
Door de werkzaamheden zijn er omleidingen voor verkeer. De omleidingsroutes staan met
bebording aangegeven op locatie.
Communicatie Harmenjansweg via de Dura Vermeer Bouwapp.
Tijdens de herinrichting van de Harmenjansweg wordt gebruik gemaakt van de Dura
Vermeer BouwApp. Via deze app bent u direct op de hoogte van werkzaamheden
en andere ontwikkelingen binnen het project. Daarnaast kunt u makkelijk contact
met Dura Vermeer opnemen als u vragen of opmerkingen heeft.
De Dura Vermeer BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te
downloaden:
Ga naar de Apple appstore of Google Play om de ‘Dura Vermeer Bouw app’ gratis
te downloaden
Zoek in de app naar “Herinrichting Harmenjansweg”
Open het project en klik op ‘volgen’
Selecteer betreffende doelgroep.
Heeft u geen smartphone of IPhone, dan kunt u de ontwikkelingen ook volgen
via debouw.app.
Meer informatie staat op Harmenjansweg herinrichting – Gemeente Haarlem.
parkeren
Sinds de opening van de Koepel (film) is er nogal wat comotie rond het parkeren ontstaan.
Bewoners klagen over parkeerdruk in de wijk.
Niet in de laatste plaats door de werkzaamheden aan de Harmenjansweg maar ook het

(tijdelijk) verdwijnen van parkeerplaatsen aan de Papentorenvest. Aan de Oostvest is (zonder
vergunning) een ingreep gedaan waardoor nog eens zeven parkeerplaatsen opgeofferd zijn.
Over dit laatste euvel hebben wij een protestbrief aan de gemeente/ B&W verzonden.
Dat het om een tijdelijke situatie gaat is bekend bij de meeste bewoners,

immers in 2025 is het streven de parkeergarage onder/naast de Koepel klaar te hebben.

Hier kunnen dan zo’n 190 auto’s geparkeerd worden.
Of de wijk een vignetten gebied kan worden met een beperkte parkeermogelijkheid voor
mensen buiten de wijk wordt uitgezocht.

zie ook https://www.haarlem.nl/parkeerzones/

………………………………………..

Ten slotte, veel buurtbewoners hebben een idee/ mening over het verkeer en parkeren.
Wil je met die wijsheid iets doen, meld je dan aan voor de werkgroep verkeer van onze
wijk!