,

Gewijzigde verkeerssituatie Amsterdamsevaart

Recent is de verkeerssituatie op de Amsterdamsevaart gewijzigd. De rechterrijstrook de stad in is niet langer berijdbaar, door de slechte staat van het asfalt. De verkeerspolitie heeft de gemeente geadviseerd het wegvak niet meer te gebruiken. Daarom zijn op de rechterrijstrook bloembakken geplaatst. Hierdoor is er nu stad in één rijstrook in plaats van twee.

Deze oplossing is tijdelijk. De Amsterdamsevaart wordt opnieuw ingericht en verandert van een invalsroute naar een woonstraat. Het aantal rijbanen wordt teruggebracht van 2×2 naar 2×1. In overleg met omwonenden en de wijkraad Amsterdamse Buurten is een verkeerskundig ontwerp tot stand gekomen. Zij hebben een duidelijke voorkeur voor een variant waarbij de rijbanen zover mogelijk van de woningen af komen te liggen, op het noordelijke deel van de weg aan de kant van NedTrain.
Met omwonenden en de wijkraad wordt nog nagedacht over de inrichting van de ruimte die vrijkomt door het verminderen van het aantal rijbanen.

Lees meer op de projectpagina Amsterdamsevaart.