Sociaal Wijkteam, aan u voorstellen

Vragen over werk, inkomen, wonen, welzijn of zorg?

Een steuntje in de rug is dichterbij dan je denkt

Buuv is samen gegaan met Vrijwilligerscentrum Haarlem en hebben nu gezamenlijke website https://vwc-buuv.nl

www.sociaalwijkteamhaarlem.nl