, ,

Ondanks overlast deelt Havendienst Haarlem geen boetes uit: ’Vreselijk veel bootjes met harde muziek en dronkenschap’

Bootjes op het Spaarne.
© Archieffoto United Photos/Laurens Bosch
 
Harde muziek tot in het holst van de nacht en bootjes die veel te snel voorbij sjezen. Voor ongepast gedrag op het water deelt Haarlem nauwelijks waarschuwingen en boetes uit. ,,Pas de Havendienst aan, zo snel mogelijk’’, luidt de oproep van Albert Diederik, voorzitter van de Wijkraad Scheepmakersdijk.

Zodra de eerste zonnestralen aan de Haarlemse hemel verschijnen, wemelt het op het Spaarne van de plezierboten. Daar heeft Diederik niets op tegen, maar de ’harde bastonen’ tot half 3 of half 4 ’s nachts is hij inmiddels wel beu. En hij is lang niet de enige.

,,Een heleboel buurtbewoners hebben bezwaar gemaakt’’, betoogt hij tijdens de raadscommissie Beheer. ,,Het is toch van de gekke dat er op een drukke zomeravond geen controle is, geen handhaving? Er zijn vreselijk veel bootjes op het water met harde muziek en dronkenschap.’’

Voor zijn uiteenzetting, die hij tijdens de bespreking van de nieuwe ’verordening Haarlemse Wateren’ uit de doeken deed, kreeg de wijkraadvoorzitter veel bijval. Schaduwraadslid Eloy Aerssens (VVD) is in de cijfers gedoken en ontdekte dat er in 2019 niet één boete of waarschuwing is uitgedeeld door de Havendienst. ,,Ook zijn bij de Havendienst geen handhavingsverzoeken bekend. Dat blijkt uit het antwoord op technische vragen die wij hebben gesteld, waar we maanden op hebben moeten wachten.’’ Dat staat haaks op het betoog van Diederik, waaruit blijkt dat juist veel binnenstadbewoners klachten indienen bij de gemeente. ,,Waar gaat het mis?’’

Hangplekken

Commissieleden zien nog tal van andere problemen bij de handhaving van de pleziervaart. ’Hangplekken’ onder bruggen tijdens een regenbui, bijvoorbeeld, of de grote hoeveelheid zwerfafval langs de kades.

Burgemeester Jos Wienen snapt de klacht van de Wijkraad Scheepmakersdijk, maar vindt dat de situatie wel enigszins ’gerelativeerd’ dient te worden. ,,Als bewoner van een gracht moet ik zeggen dat ik met enige verbazing luister naar hoe het hier schijnt te zijn. Bij mij komen al die boten kennelijk niet voorbij.’’

Onderbezetting

De Havendienst kampt volgens de burgemeester met een flinke onderbezetting. Doordat een deel van werknemers op drukke dagen in wordt gezet om bruggen te bedienen, is er amper tijd over om waarschuwingen uit te delen op het water. ,,Eigenlijk vraagt het om meer menskracht.’’ Als de gemeenteraad de handhavingsperikelen een ’prioriteit’ vindt, kan over een vergroting van het team worden nagedacht.

Voor extra mankracht is wel extra budget nodig en de begroting biedt daar op dit moment geen ruimte voor. Op handhaving wordt juist iets bezuinigd.

Noot van de redactie: De burgemeester vond dat het allemaal best meeviel, in zijn grachtje is nooit overlast! Een ontkenning van alle overlast die de bewoners aan het Spaarne regelmatig ondervinden! Voorlopig zit handhaven er niet in eerder bezuinigingen op dit gebied.

2 comments on “Ondanks overlast deelt Havendienst Haarlem geen boetes uit: ’Vreselijk veel bootjes met harde muziek en dronkenschap’
  1. Pingback: De rechten van de meerkoet - Straatparels

Comments are closed.