Opknappen plantvakken gestart

Verse planten aan de Koudehorn

Maandag 2 oktober is Spaarnelanden gestart met het opknappen van een aantal plantvakken in Haarlem. Plantvakken zijn stukjes groen tussen wegen, straten of gebouwen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober 2017.

Het gaat om vakken waar de beplanting niet vitaal genoeg meer is of die worden overwoekerd door onkruid. Spaarnelanden verwijdert de begroeiing in de plantvakken en maakt de vakken plantklaar. Later dit jaar vormt Spaarnelanden de vakken om naar grasvakken of plant Spaarnelanden nieuwe beplanting.

In alle stadsdelen vinden één of meerdere omvormingen van plantvakken plaats. De werkzaamheden worden tussen 7.30 en 16.00 uur uitgevoerd. Spaarnelanden beperkt de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk.