Groen in de stad

De Gemeenteraad heeft vorig jaar onderzoek laten doen naar het Groen in de stad
Adriaankroost
Uit dit onderzoek meer waarde met groen komt naar voren dat Haarlem
slechts beperkt beschikt over Openbaar Groen en dat groen vaak aan het kortste eind trekt

De Haarlemse Bomenwachters hebben dit rapport aangegrepen om op te
pleiten voor de oprichting van een Groenparticipatieraad bestaande uit burgers
die zich inzetten voor het Groen.
Onze Wijkraad en onze werkgroep Groen staan achter dit initiatief. Ook wij
vinden ook dat er te weinig groen in de stad/wijk is

Steenbreek:
Het Platform Haarlem Groener en de gemeente Haarlem willen de komende
jaren bewoners van Haarlem stimuleren en enthousiasmeren om hun tuinen te
vergroenen. Het vergroenen van tuinen wordt in meerdere Nederlandse
steden gedaan onder de naam Operatie Steenbreek
Ook Haarlem doet mee aan deze campagne.
Voor deze campagne, ‘Steenbreek023’, zoekt het Platform Haarlem Groener,
dat voornamelijk gedragen wordt door vrijwilligers, de samenwerking met
zoveel mogelijk lokale en regionale partijen die zich ook bezighouden met
klimaat, wateroverlast, natuur en milieu en het verstevigen van de sociale
cohesie. Het platform krijgt hiervoor een kleine subsidie van de Gemeente.
Steenbreek, acties in de wijken:
De wijken Transvaal en Dietsveld zijn speerpuntwijken, maar ieder initiatief in
elke wijk is welkom en kan een beroep doen op ondersteuning vanuit Steenbreek023.
Wil je een groen straatfeestje organiseren? Wil je dat Steenbreek023
langskomt met een toer door de wijk? Met ontwerpadvies en goedkope
plantjes? Steenbreek023 probeert zoveel mogelijk korting te krijgen bij de
leveranciers. De wijk kan een beroep doen op de subsidiepot voor Klein
Buurtgroen, of voor bewonersparticipatie. Wil iemand iets organiseren in de
wijk, dan kan er contact worden opgenomen met Steenbreek023, Platform
Haarlem Groener.

foto: Albert Diederik

foto: Albert Diederik

Een aantal acties hebben al plaatsgevonden,
waaronder workshops en in de
kweektuin zijn voorbeeldtuintjes aangelegd, samen met betrokken
Haarlemmers. De tuintjes dienen als voorbeeld en inspiratie voor
stadsgenoten om hun tuin te vergroenen.