Bomenverordening

Inspraak Bomenverordening Haarlem 2018 gestart

De gemeente vindt het groen in de stad belangrijk, dus ook een goede bescherming van de bomen. Bomen zijn onder andere belangrijk voor een gezond leefklimaat, dringen CO2 terug en geven schaduw op warme dagen. Om de bescherming van de alle bomen in de gemeente zo goed mogelijk te regelen is de bomenverordening opgesteld. Haarlemmers en andere belanghebbenden kunnen tot 26 november op de conceptversie van de bomenverordening reageren.

Het college van Haarlem heeft besloten de Bomenverordening Haarlem 2018 vrij te geven voor inspraak. In de nieuwe verordening staan onder andere de volgende punten beschreven:
1. Onder welke omstandigheden het kappen van particuliere of gemeentelijke boom is toegestaan.
2. Wanneer een herplantplicht geldt.
3. Hoe de handhaving en toezicht is geregeld.

Inspraak

Haarlemmers en andere belanghebbenden kunnen tot 26 november op de concept bomenverordening reageren. Schriftelijke inspraakreacties kunnen worden gestuurd aan de gemeente Haarlem, t.a.v. mevrouw D. Bakboord, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. De inspraakreacties kunnen gemaild worden naar: bomenverordening2018@haarlem.nl. De Bomenverordening is ook in te zien op www.haarlem.nl/bomenverordening2018.

Alle ingediende inspraakreacties worden beoordeeld of ze aanleiding geven om de Bomenverordening Haarlem 2008 aan te passen. De gemeente publiceert de beantwoording van de inspraakreacties op internet, inclusief de namen van de indieners. Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van uw naam dan kunt u dit vermelden bij het indienen van de inspraakreactie.