Bomen in de wijk

Een aantal bewoners van de Kaapstanderstraat hebben vorig jaar een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een aantal bomen in hun straat.

Welnu het duurde even, maar het lijkt erop dat de bomen gaan komen!

U heeft in juli 2018 een aanvraag gedaan voor het planten van bomen in uw straat, op de stoep tegenover de ingang van de parkeergarage. Dank u wel voor deze aanvraag, en excuses voor onze zeer vertraagde reactie.

Wij hebben bekeken of het mogelijk is om deze locatie mee te nemen in een project waarbij 1700 extra bomen in de gemeente zullen worden geplaatst. Uit onze gegevens blijkt het mogelijk om op deze locatie bomen te plaatsen, dus de locatie zal hierbij worden meegenomen. Dit betekent dat er vermoedelijk eind 2019 of begin 2020 bomen op deze locatie geplaatst zullen worden. Hoe veel bomen hier precies kunnen staan, bekijken wij nog.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Eline Hin

Beleidsuitvoering Openbare Ruimte en Groen / Beheer en Beleid Openbare Ruimte

Kaapstanderstraat