,

Woonvisie Haarlem 2017-2020

Vanaf 2012 was de Woonvisie ‘Haarlem: duurzame, ongedeelde woonstad’ leidraad van het gemeentelijk woonbeleid. Er is inmiddels veel veranderd op de woningmarkt. Dat gaf aanleiding om de Woonvisie uit 2012 aan te passen. De doelen zijn geëvalueerd en geactualiseerd in deze nieuwe Woonvisie 2017-2020 Doorbouwen aan een (t)huis.

Inspraak

De Woonvisie is met een participatietraject tot stand gekomen en is nu vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode eindigt donderdag 26 januari 2017. Tijdens de inspraakperiode kunt u uw zienswijze indienen. Reageren kan via antwoord@haarlem.nl of schriftelijk via Postbus 511, 2003PB in Haarlem, t.a.v mevrouw M. de Graaf-Smit, onder vermelding van: Inspraakreactie Woonvisie Haarlem 2017-2020.

U kunt de Woonvisie online inzien. U kunt de Woonvisie ook inzien in de publiekshal van de gemeente Haarlem, Zijlvest 39 in Haarlem. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond doorlopend tot 20.00 uur.

 

Vervolg

Na afloop van de inspraakperiode, worden alle inspraakreacties afgewogen en waar mogelijk meegenomen in de definitieve Woonvisie. Indieners van inspraakreacties worden hierover geïnformeerd. Volgens planning wordt de Woonvisie in het voorjaar 2017 vastgesteld.

https://www.haarlem.nl/nieuws/woonvisie-haarlem-2017-2020-vrijgegeven-voor-inspraak/