Visie Haarlem 2040

Graag informeren wij u graag nog eens over het besluit van het college om de toekomstvisie ter inzage te leggen.

De Toekomstvisie: Haarlem 2040  in evenwicht: mooi, veerkrachtig en sterk  is het resultaat van de gesprekken het afgelopen jaar in de stad zijn gevoerd. Wij hopen dat jullie je kunnen vinden in deze visie op de toekomst van de stad. Reacties kunnen vanaf 9 juni worden ingediend, nadat er in de commissie Bestuur over is gesproken.

 

Ook zijn er twee inspraakbijeenkomsten. Op 19 juni in de Rudolf Steiner, Engelandlaan 2, vanaf 19.00 uur (inloop) en 19.30 (start bijeenkomst).

Op de bijeenkomst van 19 juni worden de ideeën in de Toekomstvisie toegelicht.  De belangrijkste keuzes zijn de basis voor  een gesprek over de inhoud van de visie. Op de tweede avond, 11 juli,  komen zowel Toekomstvisie áls de Structuurvisie Openbare ruimte aan de orde. Eén van de thema’s in de toekomstvisie Haarlem 2040 in evenwicht is de openbare ruimte. Dit thema is al verder uitgewerkt in de Structuurvisie openbare ruimte, ook daarop kan in de maanden juli tot en met september door de stad worden gereageerd. Over de inspraakperiode van de Structuurvisie openbare ruimte wordt apart gecommuniceerd.

 

Kijk voor meer informatie op: www.haarlem2040.nl

 

 

Met vriendelijke groet,

Mei van Eeghen namens de werkgroep toekomstvisie