, ,

Van wijkraad naar platform

Opening vergadering door de voorzitter Albert Diederik.

Afgelopen dinsdag de 11e april was de jaarvergadering van onze wijkraad.

Deze avond was een speciale jaarvergadering, eigenlijk is het de laatste als wijkraad in deze vorm, tenminste als de plannen van de gemeente om de wijkraden op te heffen doorgang vinden.

Een aantal taken dreigen te vervallen zoals belangenbehartiging en zeggenschap.

De functie om gevraagd en ongevraagd ‘advies’ te geven aan de gemeente vervalt hiermee.

Een verwijt dat de wijkraden in de gemeenteraad werd gemaakt is ons gebrek aan draagvlak, aan representativiteit. Vertegenwoordigen wij alle (groepen van) bewoners?

Wij eisen dat belangenbehartiging in de nieuwe verordening kerntaak van de wijkraden blijft –  met behoud van financiële ondersteuning. Ook als we wijkplatforms zullen heten. In de huidige verordening (art. 4 lid 1.) staat dat belangenbehartiging onze kerntaak is.

De wijkwethouder Bas van Leeuwen was hierbij aanwezig en beantwoorde vragen uit de zaal.

Naast het formele deel was er een presentatie over hoe wij deze overgang, van wijkraad naar platform zien.

Hierbij de link naar de presentatie:

WijkPlatformv1.0kort

 

Erik Stoffer presenteert
Wethouder Bas van Leeuwen stelt zich voor en beantwoord vragen uit de zaal.

Foto’s: Peter van Straaten