,

University in de Koepel

De Democratie wint met 18-18!

Een welgemeende felicitatie aan Open de Koepel.

De volgende stap op weg naar een University College in Haarlem is gezet! Eerst een urenlange bespreking in de gemeenteraad, die meer het karakter had van een openbare tuchtiging van de betrokken wethouder dan van een debat – laat staan een dialoog – tussen volwassen volksvertegenwoordigers. Waaraan een einde werd gemaakt door een zeer verstandige en zeer gedreven interventie van de Ouderenpartij. Vervolgens staakten rond 00.15 de stemmen: 18 voor, 18 tegen. Waarna het college van B en W nog eens anderhalf uur nodig had om te bespreken wat ze met de ontstane situatie ging doen. Tegen 01.45 kwam het verlossende woord. Het college heeft in meerderheid besloten dat het bij het Rijksvastgoedbedrijf gaat melden dat de gemeente voornemens is de Koepel aan te kopen, en door te verkopen aan de Stichting Panopticon. Uiteraard moet er nog veel onderhandeld worden voordat die koop echt rond is. Onder meer over de kosten voor een asbestonderzoek, waarvan de uitkomst uiteraard bepalend is voor de marktwaarde van het complex. Maar er is een grote stap gezet….

Het verdient allemaal de schoonheidsprijs niet. Er had heel veel beter gekund. Er had heel veel beter gemoeten. Het was veel fraaier geweest als er een breed gedragen besluit had gelegen. De gemeenteraad leek vaak meer op de eerste de beste dorpsraad, en vermoedelijk beledig ik daarmee die dorpsraad. Maar uiteindelijk is het prachtig dat het college in meerderheid oog heeft gehad voor de kansen die hier liggen, en oor voor de brede steun uit de buurt en de stad. Het is mooi dat de democratie ook zegeviert bij een gelijk spel in de gemeenteraad. Want uiteindelijk is dit de richting waarvoor een uniek draagvlak is; ondanks al het laffe risicomijdende populistische gedrag van sommige partijen in de raad. Maar goed: het is geen tijd om te somberen; dat doen anderen al genoeg.

De volgende stap is gezet, en er is veel vertrouwen in het vervolg. Nu nog even de Drijfriemenfabriek redden uit de klauwen van de commercie!

Tekst: Iskandar Serial