Structuurvisie openbare ruimte

Nogmaals attendeer ik u op de mogelijkheid om een inspraakreactie te geven op de huidige voorstellen van de Structuurvisie openbare ruimte.

 

Vanaf 18 augustus start de inspraak over de Structuurvisie openbare ruimte Haarlem 2040: groen en bereikbaar. Op 5 en 7 september organiseert de gemeente twee inspraakbijeenkomsten. Op 5 september in het Broederhuis, Nagtzaamplein 67, aanvang om 19.30 uur. Op 7 september in wijkcentrum De Horizon, Ambonstraat 2,  aanvang om 19.30 uur. 

 

In maart en april werd de participatie voor de Structuurvisie georganiseerd. Met de participatiereacties die hierop binnenkwamen, is de Structuurvisie op onderdelen aangepast en wordt nu voorgelegd ter inspraak.

De gemeente stelt deze visie op voor de lange termijn omdat Haarlem groeit in inwoneraantal en de stad merkt dat de druk op de openbare ruimte toeneemt. Meer bomen, ruimte voor fietsen, spelen, ontmoeten en het inzamelen van gescheiden afval: we willen veel maar de ruimte is beperkt. In de Structuurvisie openbare ruimte stelt Haarlem prioriteiten en maakt keuzes zodat de kwaliteit van de openbare ruimte, én de leefbaarheid van Haarlem op peil blijft. De inspraaktermijn sluit op 29 september.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Structuurvisie openbare ruimte

www.sorhaarlem.nl