Stadskrant gaat stoppen

downloadlink>: De laatste stadskrant

De Stadskrant van de gemeente houdt binnenkort op met bestaan.

In juni 2018 komt de laatste editie uit. Wilt u daarna op de hoogte blijven van gemeentenieuws? Hier- onder staat op welke manieren dat kan.

Waarom stopt de Stadskrant?

De gemeente heeft nu iedere maand zes pagina’s in De Haarlemmer
om eigen nieuws te publiceren. We zetten daarin een mix van allerlei soorten artikelen. Maar niet iedereen leest graag een papieren krant. En niet iedereen is geïnteresseerd in dezelfde onderwerpen. Daarom wil- len we het makkelijker voor u maken om zelf te kiezen wat voor nieuws

u wilt krijgen. En op welke manier u dat krijgt.

Online en offline

In 2015 heeft de gemeente een groot communicatieonderzoek onder Haarlemmers gedaan. Daaruit bleek dat de voorkeuren van Haarlem- mers heel erg verschillen. De een wil vooral nieuws over het eigen stads- deel en krijgt dat graag per e-mail. De ander bekijkt liever een video van de gemeente. Of bladert juist graag door een papieren krant. Om daar aan tegemoet te komen, gaan we gemeentenieuws op meer verschil- lende manieren aan te bieden. Zowel online als offline.

Digitale nieuwsbrief

Alle nieuwsberichten van de ge- meente komen op www.haarlem.nl/ nieuwsoverzicht te staan. U kunt er ook voor kiezen om deze berichten automatisch in uw mailbox te krijgen. U kiest zelf welke onderwerpen u in- teressant vindt. Bijvoorbeeld nieuws

over het stadsdeel waar u woont, of nieuws voor ondernemers.

U kunt zoveel categorieën kiezen als u zelf wil. Nu is het nog zo dat u per categorie één e-mail krijgt met daarin de laatste berichten. Bin- nenkort verandert dat. Dan krijgt u één gecombineerde nieuwsbrief met daarin al uw gekozen onderwerpen. www.haarlem.nl/nieuwsbrief

Sociale media

Gemeente Haarlem is ook actief op sociale media. We posten hier foto’s, video’s en berichten. U kunt ook zelf berichten delen of een vraag stellen.

 www.facebook.com/gemeente- haarlem

 @gemeentehaarlem
 @gemeentehaarlem
 www.linkedin.com/company/

gemeente-haarlem  Gemeente Haarlem

Naast de algemene accounts heb- ben vier van de vijf stadsdelen ook een eigen Facebookpagina. Hier delen we nieuws en foto’s die vooral interessant zijn voor de mensen die wonen en werken in dit stadsdeel.

 www.facebook.com/ onshaarlemnoord

 www.facebook.com/onsoost
 www.facebook.com/onsschalkwijk  www.facebook.com/onszuidwest

Papieren kranten

Uit het communicatieonderzoek in 2015 bleek dat het veel mensen ei- genlijk niet uitmaakt of ze een artikel lezen in een ‘eigen’ krant van de ge- meente of in een andere krant. Soms weten ze het verschil ook niet goed.

Daarom publiceert de gemeente haar nieuws straks niet meer in een eigen Stadskrant. Wel mogen alle kranten, huis-aan-huisbladen, magazines en wijkkranten het nieuws van de ge- meente plaatsen. U kunt het nieuws van de gemeente dus ook straks nog in papieren kranten tegenkomen.

Wanneer de gemeente nieuws
heeft dat heel belangrijk is voor alle Haarlemmers, kopen we daarvoor advertentieruimte in een krant in.
En wanneer er nieuws is dat u direct aangaat, bijvoorbeeld over werk- zaamheden in uw straat, krijgt u daarover een brief.

Officiële bekendmakingen

Alle officiële bekendmakingen van de gemeente worden sinds 2014 di- gitaal gepubliceerd op www.haarlem. nl en www.officielebekendmakingen. nl. Een kleine selectie verschijnt daarnaast ook in huis-aan-huisblad De Haarlemmer. Dat blijft ook zo als de Stadskrant niet meer bestaat. Wilt u zeker weten dat u niets mist? Meld u dan aan voor de e-mailservice op zoek.overheid.nl. Of download de app Omgevingsalert Haarlem.