,

stadsgesprek met de wijkraden

Het eerste stadsgesprek met de wijkraden dat plaatsvond op maandag 11 februari.
Het stadsgesprek werd gehouden in de Koningkerk.
Jur Botter┬átrapte af, in het kader van de nieuwe democratie! Op deze avond waren de wijkraden en vertegenwoordigers van burgerinitiatieven ruimschoots aanwezig, evenals gemeenteambtenaren, de z.g. buurtverbinders. Bij een digitale stemming sprong het woord ‘verbinder’ er bovenuit. Wordt vervolgd.

Volle kerk
Jur Botter en Renske Keur