,

Splitsing woningen aan banden

De wijkraad heeft het splitsen van woningen in deze wijk aangekaart door een brief aan B&W te schrijven. Wij constateren dat leegkomende eengezinswoningen door projectontwikkelaars worden opgekocht met het doel deze te splitsen in relatief kleine appartementen om vervolgens deze appartementen in de markt te zetten. Deze ontwikkeling baart ons zorgen.

Het lijkt er nu op dat dit fenomeen aan banden gelegd wordt gezien de uitkomst van de vergadering commissie-ontwikkeling afgelopen donderdag.