, ,

Participatietraject SMK 2B de Scheepmaker

In het najaar van 2016 vond een intensief participatietraject over de geplande nieuwbouw in het Scheepmakerskwartier fase 2b in Haarlem. De omwonenden en de ontwikkelcombinatie De Scheepmaker, waarin ontwikkelaar Wibaut en AIVM participeren – in samenwerking met de gemeente Haarlem op een constructieve wijze samengewerkt. Het resultaat is dat er op hoofdlijnen overeenstemming bestaat over het nieuwbouwplan tussen de omwonenden (die deel uitmaakten van de denktank) en de ontwikkelaar. 1Dat neemt niet weg dat we vast kunnen stellen dat er in een korte tijd veel werk is verzet, dat door de positieve grondhouding van omwonenden en ontwikkelaar tot een gedragen tussenresultaat in de vorm van een schetsplan heeft geleid zoals dat op de participatiewebsite : www.participatiescheepmakerskwartier.nl staat.

De Wijde Blik heeft dit participatietraject begeleid. In dit verslag zetten we de aanleiding, de gevolgde werkwijze en het resultaat van de participatie op een rij. We sluiten af met enkele aanbevelingen voor het vervolgtraject. Daarnaast zijn bijlagen toegevoegd over de deelnemers aan het participatietraject en de verslagen van de bijeenkomsten.

We danken alle betrokkenen bij dit traject – omwonenden, ontwikkelaar inclusief adviseurs en de gemeentelijke medewerkers – voor hun tijd en constructieve opstelling. Dat vormde de basisvoorwaarde voor het tot nu behaalde positieve resultaat.

Theo Dohle, Manou Roomer De Wijde Blik

170202 Verslag participatietraject Scheepmakerskwartier Haarlem