Ontwerp Structuurvisie openbare ruimte

We informeren u graag dat het college van B en W van Haarlem, 20 juni,  heeft besloten om de Ontwerp Structuurvisie openbare ruimte vrij te geven voor inspraak, nadat de commissies Beheer en Ontwikkeling hierover zijn gehoord. U treft de link naar de Ontwerp Structuurvisie en bijbehorende milieueffectrapportage aan, en gaan wij kort in op het inspraakproces.

 

  1. Link naar de Ontwerp Structuurvisie openbare ruimte

Via de volgende link komt u bij de Ontwerp Structuurvisie, het collegebesluit en de bijbehorende milieurapportage: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2017/20-juni/10:00/Ontwerp-Structuurvisie-openbare-ruimte-vrijgeven-voor-inspraak

Later deze week is deze informatie ook beschikbaar via de site www.sorhaarlem.nl

 

  1. Proces

Commissiebespreking

De ontwerp Structuurvisie openbare ruimte wordt op 6 juli besproken in de commissies Beheer en Ontwikkeling. Wanneer u zich tijdig aanmeldt via griffiebureau@haarlem.nlkunt u uw reactie dan ook mondeling onder aandacht van de raadsleden brengen.

 

Informatie- en inspraakperiode

Aangezien een formele inspraakperiode uit zes aangesloten weken bestaat, zal deze nog niet gelijk na de commissiebespreking plaatsvinden. De officiële inspraaktermijn start op 18 augustus en sluit op 29 september. Reacties die voor 18 augustus binnen komen worden ook meegenomen voor het opstellen van de definitieve Structuurvisie.

 

Bijeenkomsten

Op donderdag 7 september – en mogelijk ook dinsdag 5 september –  vinden inspraakbijeenkomsten plaats. Op 11 juli kunt u ook al informatie ophalen tijdens de inspraakbijeenkomst van de toekomstvisie: Haarlem 2040 in evenwicht:  mooi, veerkrachtig en sterk.

 

Het college stelt het zeer op prijs dat u betrokken bent bij de totstandkoming van de Ontwerp Structuurvisie en verneemt graag (opnieuw) uw reactie op de Ontwerp Structuurvisie