,

Miniconferentie Subjectieve Veiligheid

UITNODIGING
Miniconferentie Subjectieve Veiligheid, 1 november 2017

Wanneer woensdag 1 november 2017
Tijd 13:30 – 17:00 uur
Waar Stadhuis Haarlem, Gravenzaal, Grote markt 2, Haarlem
Aanmelden U kunt zich vanaf nu hier aanmelden
Kosten Geen

Op verzoek van de gemeente Haarlem stuurt het CCV u deze uitnodiging. We willen u vragen de uitnodiging breder onder de aandacht te brengen aan de bewoners in uw wijk. We hebben behoefte aan meedenkers uit de wijk.

 

Alvast bedankt!

In 2016 heeft een steekproef van Haarlemse bewoners de Veiligheidsmonitor ingevuld. Dit is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De uitkomsten van de Veiligheidsmonitor laten zien dat de veiligheidsbeleving in meerdere wijken aandacht verdient.

Maar wat is dat eigenlijk: veiligheidsbeleving? En hoe kan Haarlem de veiligheidsbeleving beïnvloeden? De gemeente Haarlem organiseert op woensdag 1 november de miniconferentie veiligheidsbeleving voor bewoners, ondernemers, politici en bestuurders om hierover door te praten. We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Programma

Burgemeester Wienen opent de middag. Hij schetst kort de Haarlemse situatie op basis van de Veiligheidsmonitor en noemt de prioriteiten uit de motie ‘Veiligheid: ook dat doen we samen’. Vervolgens gaat hoofddocent Integrale Veiligheidskunde aan de Hogeschool Utrecht, Remco Spithoven, verder in op het fenomeen subjectieve veiligheid. Het veiligheidsgevoel wordt namelijk niet alleen bepaald door objectieve zaken, zoals woninginbraak en autokraak. Sten Meijer, adviseur veiligheidsbeleving bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), geeft voorbeelden van ‘veiligheidsverleiding’ waarbij bewoners door een andere inrichting van de omgeving verleid kunnen worden tot gewenst gedrag. Van u vragen we ideeën hoe de veiligheidsbeleving in Haarlem kan verbeteren.

Inschrijven

In opdracht van de gemeente Haarlem is de organisatie van de miniconferentie in handen van het CCV. Wilt u de miniconferentie bijwonen? Schrijf u dan nu in via het inschrijfformulier. In de week voor de miniconferentie ontvangt u de bevestiging en het definitieve programma. Vragen over deze bijeenkomst kunt u stellen via sten.meijer@hetccv.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Sten Meijer
Adviseur