Initiatievenraad

Initiatievenraad: misschien beslist u wat goed is voor de stad!

Vanaf 2018 heeft de gemeente Haarlem een nieuw budget van 230.000 euro voor initiatieven uit de stad. Iedereen kan aanspraak maken op dit budget. Wie geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt uit te voeren bepalen Haarlemmers zelf via de initiatievenraad. De gemeente Haarlem zoekt uit ieder stadsdeel één Haarlemmer om plaats te nemen in deze raad. Enthousiast? Geef u nu op.

Haarlem kende tot 2018 het leefbaarheidsbudget en het bewonersondersteuningsbudget. Dat laatste budget kwam niet op, terwijl er initiatieven uit de stad niet door konden gaan omdat dat budget al op was. Het college van burgemeester en wethouders besloot begin december beide budgetten bij elkaar te voegen tot één initiatievenbudget. Dit besluit was voorbereid door een groep vertegenwoordigers van alle stadsdelen.

De stad bepaalt

Maar wie maakt daar aanspraak op? Dat is aan de stad. Een initiatievenraad, bestaande uit vijf inwoners van Haarlem, ieder uit een ander stadsdeel, beoordelen de aanvragen en verdelen het geld. Eén van de gebiedsverbinders van de gemeente Haarlem zit de raad voor, maar heeft geen stem. Zo bepaalt de stad zelf wat een goed initiatief is voor de stad.

Geef u op voor de initiatievenraad

Iedere Haarlemmer vanaf 16 jaar kan zich opgeven voor de initiatievenraad. Dat doet u door een e-mail te sturen naar initiatief@haarlem.nl onder vermelding van initiatievenraad. In de e-mail moet uw naam, adres en telefoonnummer staan.

Uit ieder stadsdeel wordt door middel van loting een kandidaat gekozen. De initiatievenraad bepaalt zelf hoe vaak ze per jaar bij elkaar komen. De gemeente schat in dat het de leden ongeveer twee uur per maand kost. De leden van de initiatievenraad krijgen geen vergoeding en worden voor één jaar gekozen. U kunt zich opgeven tot 8 januari 2018. Alleen de gekozen leden krijgen voor 15 januari 2018 bericht.

Gebruik maken van het initiatievenbudget

Wilt u gebruik maken van het initiatievenbudget? Stuur uw idee naar initiatief@haarlem.nl.