,

herziening bestemmingsplan ‘De Koepel’

 

De gemeenteraad heeft op 9 april 2020 het bestemmingsplan De Koepel vastgesteld om de herontwikkeling van de voormalige gevangenis mogelijk te maken. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld. De Raad van State heeft op 28 april 2021 een tussenuitspraak gedaan. De gemeente is op de meeste punten in het gelijk gesteld. De motivering dat voldoende in de parkeerbehoefte voor auto’s kan worden voorzien, is niet toereikend geacht. De Raad van State heeft de raad opgedragen binnen 20 weken na verzending van deze tussenuitspraak het gebrek in het besluit te herstellen (bestuurlijke lus). Het herstel bestaat uit verschillende onderdelen. Het programma is aangescherpt.

Onder dit hoofdstuk zijn de documenten te vinden van de aanpassingen;

11 Partiële herziening bestemmingsplan ‘De Koepel’ naar aanleiding van tussenuitspraak Raad van State

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2021/06-juli/10:00

2 september wederom op de agenda; commissie ontwikkeling