, ,

Haarlem.nl/initiatieven

Initiatieven vanuit de stad

De gemeente Haarlem wil meer ruimte voor initiatieven uit de stad, meer luisteren naar wat er speelt in de wijken en meer samenwerking met partners aangaan om Haarlem sociaal, veilig, duurzaam en aantrekkelijk te houden. De gemeente ondersteunt daarom van harte de onderstaande initiatievenplatforms, waarop iedereen met een goed idee voor Haarlem terecht kan:

  • HaarlemLink, online initiatievenplatform
  • Haarlems InitiatievencafĂ©, netwerkbijeenkomst.
De poster
Poster met de wijkraadsmd erbij