Goede sociale ideeën zijn geld waard

Geld voor goede sociale ideeën!

Haarlem zoekt nieuwe sociale ideeën of projecten met als resultaat; Haarlemmers in wijken en buurten komen beter met elkaar in contact en helpen elkaar om prettig en zelfstandig te wonen en te leven. Voorstellen kunnen tot 1 april 2017 ingediend worden.

De gemeente wil vernieuwende sociale ideeën en kleinschalige nieuwe bewonersinitiatieven kansen bieden om tot ontwikkeling te komen. Daarom worden sociale ideeën die nieuw zijn voor Haarlem of die een verbinding leggen tussen zorg en welzijn gestimuleerd met de subsidieregeling sociale initiatieven.

Nieuw
De afgelopen periode hebben diverse projecten geld gekregen voor een vernieuwend of verbindend idee. Blik voor de buurt bijvoorbeeld. Een  inwoner van Haarlem had een idee om eenzaamheid tegen te gaan. Het was een simpel maar doeltreffend idee. Een taartblik wordt van  hand tot hand doorgegeven in een buurt. Ieder die dit blik krijgt heeft een lekkere taart en wanneer deze op is bakt hij of zij daarin opnieuw een taart voor de volgende ontvanger. Een project waardoor de bewoners elkaar leren kennen. De sociale cohesie wordt versterkt en het draagt bij aan een positieve manier om met elkaar in contact te komen.

Verbinding tussen zorg en welzijn
Ook het project Basishulp bij autisme kreeg geld. Met hulp van ervaringsdeskundige ouders ontwikkelt Kenter Jeugdhulp een basisaanbod aan ondersteuning. De verwachting is dat hierdoor professionele zorg en ondersteuning aan gezinnen die met autisme te maken hebben, wordt uitgesteld of voorkomen.

Vóór 1 april 2017
Organisaties, stichtingen, wijkraden en bewoners kunnen hun idee insturen vóór 1 april 2017. Op 18 en 20 april krijgt iedere inzender de gelegenheid in een korte presentatie zijn/haar idee kracht bij te zetten. Goede sociale ideeën zijn geld waard en zijn onmisbaar voor onze wijken en buurten. De gemeente laat zich graag verrassen. Meer informatie is te vinden op www.haarlem.nl/sociale-initiatieven