,

Gemeente begroting 2017

Gemeenteraad bespreekt de begroting 2017 op 7, 9 en 10 november

Op maandag 7, woensdag 9 en donderdag 10 november bespreekt de gemeenteraad de programmabegroting 2017-2021.

De vergaderingen hebben verschillende aanvangstijden. Op 7 november begint de vergadering om 19.30 uur. Op 9 en 10 november begint de vergadering om 17.00 uur. Op de agenda vindt u de volgorde waarin de raadsfracties aan het woord komen en wanneer het college van Burgemeester en wethouders antwoord geeft.
Wilt u meer weten over de begroting? Lees dan de digitale begroting.

U bent van harte welkom bij deze vergaderingen. U kunt de vergaderingen ook live volgen via de online uitzending. De uitzendingen kunt u ook achteraf bekijken.