,

Fietsznfabriek, Verkoop Kavel

Op Tenderned (website waarop openbare aanbestedingen o.a. overheid worden gepubliceerd) hier te vinden documenten over de verkoop Fietsznfabriek. 

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/251106/detailsII.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 31/01/2022 Einde: 17/05/2022
Archeologisch onderzoek op de kavel.