, , ,

Einde wijkraad SMD

Beste ,

Met spijt delen wij mee dat, na meer dan dertig jaar van betrokkenheid en toewijding, het bestaan van onze geliefde wijkraad Scheepmakersdijk e.o. helaas ten einde komt. De gemeenteraad heeft hiertoe besloten en wij betreuren dit ten zeerste omdat de wijkraad gedurende al die jaren een fundamentele rol heeft gespeeld in het vormgeven van de identiteit en het welzijn van onze buurtgemeenschap.

Onze wijkraad heeft niet alleen bijgedragen aan tastbare projecten zoals bouwplannen, groenvoorzieningen en wegenaanleg, maar heeft ook het sociale weefsel van onze wijk versterkt. Het vertalen van de wensen van onze buurt naar de gemeente en andere belanghebbenden, en vice versa, is een essentieel onderdeel geweest van onze missie. Samen hebben we een hechte en bloeiende gemeenschap opgebouwd.

Helaas heeft de gemeenteraad op 21 december 2023 besloten om per 1 januari 2024 de wijkraden op te heffen en buurtplatforms in te voeren. Dit nieuwe model biedt niet dezelfde bevoegdheid om de belangen van onze wijk te behartigen en het doet afbreuk aan de jarenlange inzet en successen van onze wijkraad. Het afgelopen jaar hebben wij er alles aan gedaan om de (goed functionerende) wijkraden te behouden, helaas mocht dit niet baten.

Wij, als wijkraad Scheepmakersdijk e.o. zijn niet bereid om verder te gaan onder de beperkingen van een gekortwiekte wijkraad of platform. We koesteren de herinneringen aan wat we samen hebben bereikt en zijn dankbaar voor de steun die wij ondervonden hebben binnen en buiten onze gemeenschap gedurende al die jaren.

Albert Diederik

Voorzitter