, ,

Debetcafé wijkraden/burgerinitiatieven

Debatcafé over wijkraden

P E R S B E R I C H T

 

 

DEBATCAFé DE PLETTERIJ

Woensdag 15 februari, over de WIJKRADEN

 

Nu ook burgerinitiatieven gesteund moeten worden

Leveren wijkraden subsidie in of niet?

 

Wordt de financiële positie van de Haarlemse wijkraden aangetast of zien de wijkvertegenwoordigers spoken? Die vraag staat centraal tijdens een discussiebijeenkomst op woensdag 15 februari in Debatcentrum De Pletterij aan de Lange Herenvest in Haarlem.

 

Een aantal Haarlemse wijkraden vreest dat een voorstel om ook burgerinitiatieven (stroom, groenten, milieu) te financieren uit geld dat beschikbaar is voor het wijkgebeuren, hun financiële positie – en daarmee hun beslissingsmogelijkheden – zal aantasten. Onduidelijk is momenteel hoeveel wijkraden zich verzetten tegen een dergelijke constructie. De beoordeling van de plannen door een zogenoemde Raad van Tien, waar de lokale politiek zich (in navolging van sommige wijkraden) nogal druk over maakt, zal eveneens aan de orde komen.

 

Prominente vertegenwoordigers van de wijkraden zullen met elkaar in debat gaan. Uitgenodigd is ook verantwoordelijk wethouder Jeroen van Spijk. Tijdens het debat

zal ook worden ingegaan op het nieuwe fenomeen van de Wijkagenda, dat al in een aantal steden is geïntroduceerd. Is dat een instrument om wijkraden meer bevoegdheden te geven en daardoor het zelfbestuur in de wijk te versterken of dient het andere doelen?

 

Voorafgaand aan het Wijkradendebat wordt aandacht besteed aan vertrekkend stadsdichter Nuel Gieles, de komst van de schillenboer in de stad en de ruzie tussen Fietsersbond en gemeente over het opheffen van de fietspaden in het Kenaupark, waarvoor inmiddels de hulp van de rechter is ingeroepen.

 

Deze aflevering van het Debatcafé De Pletterij begint om 20 uur precies.

Hier te zien opname van het debat

www.pletterij.nl